VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Áp-đia | Giô-na 1 | Giô-na 2 | Giô-na 3 | Mi-chê

Giô-na 2:8

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va, Và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn