VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Áp-đia | Giô-na 1 | Giô-na 2 | Giô-na 3 | Mi-ca

Giô-na 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Từ trong bụng cá, Giô-na cầu khẩn CHÚA, Đức Chúa Trời của ông. 2 Ông nói: "Trong cơn hoạn nạn tôi cầu khẩn CHÚA, Và Ngài đáp lời tôi. Từ lòng Âm Phủ con kêu cứu, Thì Chúa nghe tiếng con. 3 Chúa ném con xuống vực sâu, Xuống tận lòng biển, Dòng nước biển bao bọc con, Hết thảy những luồng sóng to và sóng cồn của Ngài Cuộn lên ngang qua đầu con. 4 Con tự nhủ: "Con đã bị quăng xa Khỏi Chúa, Dù vậy, con lại sẽ được ngắm Đền thánh Ngài.’ 5 Nước phủ lấp con, làm con nghẹt thở, Vực thẳm bao bọc con, Rong biển vướng víu đầu con. 6 Con đã xuống tận nền các núi, Đến nơi có then cài nhốt kín con vĩnh viễn. Thế mà, ôi lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của con, Ngài đã đem mạng sống con lên khỏi hố thẳm! 7 Khi con sắp ngất đi, Con nhớ đến CHÚA, Và lời cầu nguyện con lên thấu đến Ngài, Tận trong đền thánh Ngài. 8 Những người thờ lạy các thần tượng giả dối Từ bỏ Đấng Yêu Thương thành tín, 9 Về phần con, con sẽ hát ca ngợi Chúa, Con sẽ dâng tế lễ cho Ngài, Con sẽ thực hiện điều con hứa nguyện. Chỉ CHÚA mới có quyền giải cứu!" 10 CHÚA ra lệnh cho cá, và cá nhả Giô-na ra trên đất khô.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn