VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Mi-chê | Na-hum 1 | Na-hum 2 | Ha-ba-cúc

Na-hum 1:3

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền lớn; nhưng Ngài chẳng cầm kẻ mắc tội là vô tội. Đức Giê-hô-va đi trong gió lốc và bão tố, những đám mây là bụi dưới chân Ngài.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn