VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Mi-ca | Na-hum 1 | Na-hum 2 | Ha-ba-cúc

Na-hum 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sách ghi lại lời Đức Chúa Trời báo trước về thành Ni-ni-ve cho Na-hum, người làng Ên-cốt, qua khải tượng. 2CHÚA là Đức Chúa Trời sốt sắng hoàn thành ý định Ngài. Ngài trừng phạt kẻ nào phá hoại mục tiêu của Ngài. CHÚA sẵn sàng trừng phạt, Ngài làm chủ cơn phẫn nộ, CHÚA trừng phạt những kẻ chống nghịch Ngài, Và nuôi cơn giận đối với những kẻ thù ghét Ngài. 3CHÚA chậm nóng giận và quyền năng vĩ đại, CHÚA không hề để kẻ phạm tội thoát khỏi hình phạt. Cuồng phong bão táp nổi dậy nơi nào Ngài bước đến, Mây là bụi do chân Ngài hất lên. 4Ngài quở biển, khiến nó khô cạn, Ngài làm cho mọi sông ngòi cạn tắt. Đồng cỏ Ba-san và vườn cây trái trên sườn núi Cạt-mên khô héo, Rừng hoa trên dãy núi Li-ban úa tàn. 5Ngài xuất hiện các núi rúng động, Các đồi tan chảy; Trước mặt Ngài, đất rung chuyển Toàn cầu chấn động, mọi người đều run sợ. 6Trước cơn phẫn nộ Ngài, ai đứng vững nổi? Ai chịu nổi sức nóng của cơn giận Ngài? Cơn thịnh nộ Ngài trút xuống như lửa, Đá tảng cũng phải vỡ tan trước mặt Ngài. 7CHÚA nhân từ, Ngài là thành trì kiên cố trong ngày hoạn nạn, Ngài chăm sóc những ai nương náu trong Ngài. 8Ngài dùng nước lũ dâng tràn diệt sạch những kẻ chống đối Ngài. Những kẻ thù ghét Ngài, Ngài xua đuổi vào cõi chết âm u. 9Các ngươi mưu đồ gì chống lại CHÚA? Ngài sẽ diệt sạch các ngươi! Hoạn nạn áp bức không thể nổi dậy lần thứ hai! 10Dù chúng có chằng chịt như bụi gai, Hoặc vênh váo như kẻ say. Chúng sẽ bị thiêu rụi như rơm khô. 11Từ nơi ngươi sẽ xuất hiện Kẻ mưu toan điều ác chống lại CHÚA, Kẻ bày mưu lập kế gian manh. 12CHÚA phán như vầy: Dù chúng có mạnh mẽ và đông đảo, Chúng sẽ bị hủy diệt và tiêu tan. Ta đã để cho các con bị khổ nhục, Các con sẽ không còn khổ nhục nữa. 13Giờ đây, Ta sẽ bẻ gãy ách của chúng đang đè trên các con, Và bứt đứt dây trói buộc các con. 14CHÚA truyền lệnh này về quân A-si-ri: Các ngươi sẽ không có con cháu nối dõi tông đường, Ta sẽ dẹp bỏ tượng tạc, tượng đúc Khỏi miếu thần các ngươi, Ta sẽ đặt phần mộ cho các ngươi, Vì các ngươi hèn mạt. 15Kìa, bàn chân của sứ giả báo tin mừng Vượt qua các núi đồi, Loan báo "Bình an!" Hỡi Giu-đa, hãy cử hành các ngày lễ, Hãy hoàn thành lời con hứa nguyện, Vì kẻ gian manh sẽ không còn xâm chiếm con nữa, Nó sẽ bị tận diệt.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn