VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mi-ca | Na-hum 1 | Na-hum 2 | Na-hum 3 | Ha-ba-cúc

Na-hum 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi Ni-ni-ve, kẻ tàn phá đang xông thẳng vào ngươi! Hãy cố thủ các đồn lũy, Canh phòng đường cái quan! Hãy chuẩn bị chiến đấu Ra sức củng cố toàn quân! 2Vì CHÚA sắp khôi phục lại vinh quang của Gia-cốp, Phải, vinh quang của Y-sơ-ra-ên, Vì bọn cướp bóc đã cướp sạch dân Ta Và hủy phá các nhành nho. 3Các chiến sĩ nó mang khiên đỏ tươi, Mặc binh phục đỏ thắm; Xe chiến mã rực sáng như lửa Trong ngày dàn trận, Gươm giáo vung lên. 4Xe chiến mã chạy loạn xạ qua các đường phố, Vòng đi vòng lại trong các quảng trường; Chúng trông như những ngọn đuốc, Phóng đi như chớp. 5Các tướng lãnh được triệu tập, Họ vấp ngã khi vội vàng chạy đến bên thành lũy, Họ dựng mái che chống lằn tên mũi giáo Những người khiêng súc gỗ bịt sắt đến để húc đổ tường thành. 6Các cửa cống chặn nước sông hồ đều bị mở tung, Mọi người trong cung điện đều kinh hoàng. 7Tượng nữ thần bị lột hết trang sức, Đem đi lưu đày, Các nữ tỳ rên rỉ như chim bồ câu, Đấm ngực than khóc. 8Dân thành Ni-ni-ve trốn chạy Như nước vỡ bờ. Có tiếng quát tháo: "Đứng lại! Đứng lại!" Nhưng không ai quay lại. 9Hãy cướp bạc, cướp vàng, Vì kho tàng nó vô tận, Mọi thứ bảo vật nhiều vô số. 10Nó bị tàn phá tan hoang, điêu tàn. Ai nấy sợ hãi, gối run lẩy bẩy, Người như mềm nhũn ra, mặt mày tái mét. 11Nào hang sư tử ở đâu, Nơi sư tử con được cho ăn, Nơi sư tử cha và sư tử mẹ tụ về Cùng với sư tử con, bình an vô sự. 12Sư tử xé mồi cho đàn con, Vồ mồi cho sư tử cái; Nó chứa mồi đầy hang, Chứa thịt thú vật bị cắn xé đầy ổ. 13CHÚA Vạn Quân phán: Này, Ta chống nghịch ngươi: Xe chiến mã ngươi, Ta sẽ đốt cháy tan thành mây khói, Gươm sẽ ăn nuốt sư tử con của ngươi, Ta sẽ dẹp khỏi xứ mồi ngươi tha về, Không ai còn nghe tiếng Của các sứ giả ngươi nữa!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn