VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Na-hum | Ha-ba-cúc 2 | Ha-ba-cúc 3 | Sô-phô-ni

Ha-ba-cúc 3:19

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, Khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. (Phó cho quản phường nhạc, khảy đàn mà hát bài nầy).

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn