VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Na-hum | Ha-ba-cúc 2 | Ha-ba-cúc 3 | Sô-phô-ni

Ha-ba-cúc 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đây là lời cầu nguyện của tiên tri Ha-ba-cúc. 2 Lạy CHÚA, con đã nghe về Ngài, Về công việc Ngài, và con kính sợ CHÚA. Xin Chúa làm công việc Ngài trong thời đại chúng con, Xin Chúa bày tỏ công việc Ngài trong thời đại chúng con; Trong cơn giận, xin Chúa nhớ xót thương! 3 Đức Chúa Trời đến từ vùng Têman, Đấng Thánh xuất hiện từ dãy núi Pa-ran. Vinh quang Ngài rực rỡ cả bầu trời, Lời chúc tụng Ngài tràn ngập đất. 4 Hào quang Ngài chiếu sáng như chớp nhoáng, Tia sáng phát ra từ tay Ngài, Nơi ẩn giấu quyền năng Ngài. 5 Ngài sai bệnh tật đi trước Ngài, Bảo dịch lệ nối gót Ngài. 6 Ngài đứng yên, đo lường địa cầu; Ngài nhìn dò xét đến nỗi các dân tộc phải sợ run lên, Các núi lâu đời phải bể tan nát, Các đồi cổ xưa phải lún sâu xuống. Đường lối Ngài hằng còn mãi mãi. 7 Tôi thấy những người sống trong lều ở Cúc-san khổ sở, Và những người sống trong lều ở Ma-đi-an run sợ. 8 Lạy CHÚA, có phải Ngài nổi giận với sông ngòi? Các dòng sông có làm Ngài bừng giận, Hoặc biển cả làm Ngài phẫn nộ, Khi Ngài cưỡi ngựa chiến, Và xe chiến mã khải hoàn? 9 Ngài lột trần cây cung, Mũi tên là lời thề Ngài phán. Ngài dùng sông ngòi xẻ đất. 10 Núi đồi rung chuyển khi thấy Ngài; Mưa trút xuống ào ào như thác đổ. Vực sâu gào thét, Ngọn sóng dâng cao. 11 Mặt trời, mặt trăng dừng lại nơi chúng ở, Khi mũi tên Ngài lướt ngang sáng chói, Khi ngọn giáo Ngài loé lên như chớp. 12 Trong cơn giận, Ngài rảo quanh cõi đất, Trong cơn phẫn nộ, Ngài chà đạp các dân tộc. 13 Ngài ra đi giải cứu dân mình, Đem sự cứu chuộc đến cho người được Ngài xức dầu. Ngài đập nát đầu bọn gian ác, Phơi trần chúng từ cổ đến chân. 14 Ngài dùng tên của các chiến sĩ bắn thủng đầu bọn chúng, Khi chúng ập tới như vũ bão để đánh chúng tôi tan tác, Khi chúng reo mừng Như sẵn sàng ăn nuốt người nghèo trong nơi kín. 15 Ngài cưỡi ngựa đạp trên biển cả, Khiến sóng to dậy lên, nổi bọt. 16 Vừa nghe xong, toàn thân tôi run rẩy, Môi tôi run lập cập, Xương cốt tôi rã rời, Bước chân đi lảo đảo. Tôi bình tâm chờ ngày hoạn nạn Giáng xuống dân xâm chiếm chúng tôi. 17 Dù cây vả ngưng trổ bông, Vườn nho không ra trái, Vườn ô-liu thất mùa, Ruộng nương không hạt lúa, Ràn mất hết chiên dê, Chuồng hết sạch bê bò, 18 Tôi vẫn vui mừng trong CHÚA, Tôi vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu tôi. 19 CHÚA Toàn Năng là nguồn sức mạnh của tôi, Ngài khiến cho chân tôi vững vàng như chân nai, Ngài dẫn tôi đi trên các đỉnh núi. Gởi cho nhạc trưởng, dùng với đàn dây.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn