VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Na-hum | Ha-ba-cúc 2 | Ha-ba-cúc 3 | Sô-phô-ni

Ha-ba-cúc 3:6

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Ngài đứng và đo đất; Ngài nhìn xem, làm tan tác các dân tộc; Các núi hằng còn đều tan nát, Các đồi đời đời đều quì xuống: Các đường lối Ngài giống như thuở xưa.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn