VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sô-phô-ni | A-ghê 1 | A-ghê 2 | Xa-cha-ri

A-ghê 1:6

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít; ăn mà không no; uống mà không đủ; mặc mà không ấm; và kẻ nào làm thuê, đựng tiền công mình trong túi lủng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn