VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 10 | Mác 11 | Mác 12 | Lu-ca

Mác 11:7

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Jêsus, lấy áo mình trải trên nó; rồi Ngài cỡi lên.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn