VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 2 | Mác 3 | Mác 4 | Lu-ca

Mác 3:24

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Nếu một nước tự chia nhau, thì nước ấy không thể còn được;

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn