VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 3 | Mác 4 | Mác 5 | Lu-ca

Mác 4:40

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

40 Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn