VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 3 | Mác 4 | Mác 5 | Lu-ca

Mác 4:9

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Ngài lại phán rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn