VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 5 | Mác 6 | Mác 7 | Lu-ca

Mác 6:50

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

50 vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: Hãy yên lòng, ta đây đừng sợ chi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn