VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 9 | Lu-ca 10 | Lu-ca 11 | Giăng

Lu-ca 10:19

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn