VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 9 | Lu-ca 10 | Lu-ca 11 | Giăng

Lu-ca 10

10 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau đó, Chúa lập lên bảy mươi haia môn đệ khác, sai từng toán hai người đi trước Ngài đến mọi thành mọi chỗ mà Ngài định đến. 2 Ngài bảo họ: "Mùa gặt thật trúng, nhưng thợ gặt lại ít. Vậy hãy nài xin chủ mùa gặt sai thêm thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. 3 Các con hãy ra đi! Này, ta sai các con đi như chiên con giữa bầy muông sói. 4 Đừng đem túi tiền, bao bị hay giày dép. Đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 các con vào nhà nào, trước hết hãy nói: "Chúc nhà này được bình an!’ 6 Nếu nhà ấy có người đáng hưởng bình an, thì sự bình an của các con sẽ ở cùng người ấy; nếu không, sự bình an sẽ trở về với các con. 7 Hãy ở lại trong nhà ấy và ăn uống với họ những thức họ mời, vì công nhân đáng được trả công. Đừng đổi chỗ trọ từ nhà này sang nhà khác. 8 Vào thành nào được người ta đón tiếp, các con hãy ăn thực phẩm họ dọn cho. 9 Hãy chữa lành người đau ở đó và bảo họ: "Nước Đức Chúa Trời đã đến gần!" 10 Nhưng khi các con vào thành nào người ta không đón tiếp, hãy ra ngoài đường phố công bố: 11 "Ngay đến bụi thành phố đã dính vào chân chúng tôi thì cũng phủi đi nghịch cùng các người! Dù vậy, nên biết điều này: Nước Đức Chúa Trời đã đến gần!’ 12 Ta bảo các con, trong ngày ấy,h Sô-đôm còn được khoan hồng hơn thành phố này! 13 "Khốn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lại làm giữa các ngươi đã được làm tại Ty-rơ và Si-đôn, thì chúng đã mặc bao gai và ngồi trong tro bụi mà ăn năn từ lâu rồi. 14 Nhưng trong ngày phán xét, Ty-rơ và Si-đôn còn được khoan hồng hơn các ngươi. 15 Còn ngươi, thành Ca-pha-na-um! Ngươi sẽ được nâng cao tận trời sao? Không, ngươi sẽ bị quăng xuống tận âm phủ! 16 Ai nghe các con là nghe Ta. Ai khước từ các con là khước từ Ta. Ai khước từ Ta là khước từ Đấng đã sai Ta." 17 Bảy mươi hai môn đệ vui mừng trở về trình: "Thưa Chúa, nhờ danh Chúa, chính các quỷ cũng khuất phục chúng con!" 18 Nhưng Ngài bảo: "Ta đã thấy Sa-tan từ trời sa xuống như chớp nhoáng. 19 Này, Ta ban cho các con quyền uy để đạp trên rắn độc, bò cạp, và trên mọi quyền năng của kẻ thù nghịch, không gì làm hại các con được. 20 Tuy nhiên, đừng mừng vì các tà linh khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con đã được ghi ở trên trời." 21 Vào giờ đó, Đức Giê-su nức lòng mừng rỡ trong Thánh Linh, cầu nguyện: "Lạy Cha, Con ca ngợi Cha, Chúa Tể của trời đất, vì Cha giấu kín những điều này với người khôn ngoan, thông sáng, mà tiết lộ cho trẻ thơ. Vâng, thưa Cha, việc này đẹp lòng Cha!" 22 "Cha đã giao thác mọi sự cho Ta. Ngoài Cha ra không ai biết Con là ai; ngoài Con ra và người nào Con muốn tiết lộ cho, cũng không ai biết Cha là ai." 23 Ngài quay lại nói với các môn đệ và bảo riêng: "Phước cho mắt ai được thấy những điều các con nhìn thấy. 24 Vì Ta cho các con biết: Nhiều tiên tri và vua chúa muốn thấy những điều các con nhìn thấy mà không thấy được, muốn nghe những điều các con nghe, mà không nghe được." 25 Một chuyên gia kinh luật đứng lên hỏi để thử Ngài: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh phúc?" 26 Ngài hỏi lại: "Trong Kinh Luật đã chép những gì? Ông đọc thấy thế nào?" 27 Chuyên gia kinh luật thưa: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí yêu kính Chúa, và yêu thương người lân cận như mình." 28 Ngài bảo: "Ông trả lời đúng! Hãy thực hành điều ấy thì ông sẽ sống!" 29 Nhưng ông ấy muốn biện minh cho mình, nên hỏi Đức Giê-su: "Ai là người lân cận tôi?" 30 Nhân đó Đức Giê-su kể: "Một người đi từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô, lâm vào tay bọn cướp. Chúng lột hết áo quần, đánh đập, rồi bỏ đi, để người đó dở sống dở chết. 31 Nhằm lúc ấy, một vị tế lễ đi xuống đường đó, thấy nạn nhân, thì đi tránh qua bên kia đường. 32 Tương tự như thế, một người Lê-vi đến nơi, thấy vậy, cũng tránh qua bên kia đường. 33 Nhưng một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần thấy nạn nhân, động lòng thương xót, 34 áp lại, băng bó vết thương, thoa dầu, bóp rượu; rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, chở đến quán trọ săn sóc. 35 Hôm sau, người ấy lấy hai đồng đê-na-ri đưa cho chủ quán và dặn: "Hãy hãy săn sóc nạn nhân, tốn kém thêm bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả cho!’ 36 Trong ba người đó, ông nghĩ ai là người lân cận đối với kẻ bị cướp?" 37 Chuyên gia kinh luật thưa: "Người đã có lòng thương xót nạn nhân!" Đức Giê-su bảo: "Hãy đi, làm y như vậy!" 38 Khi Đức Giê-su cùng các môn đệ đi đường, Ngài ghé vào một làng kia; một người đàn bà tên Ma-thê tiếp rước Ngài vào nhà. 39 Nàng có cô em gái tên là Ma-ri, ngồi dưới chân Ngài và lắng nghe lời Ngài dạy. 40 Nhưng Ma-thê mải lo nhiều việc phục vụ, đến thưa với Ngài: "Thưa Chúa, em con bỏ mặc con phục vụ một mình, sao Chúa không lưu ý? Xin Chúa bảo nó giúp con!" 41 Ngài đáp: "Ma-thê, Ma-thê! Con lo lắng và rối trí về nhiều việc, 42 nhưng chỉ có một việc cần thôi. Ma-ri đã chọn phần tốt hơn, là điều không ai đoạt lấy được!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn