VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 15 | Lu-ca 16 | Lu-ca 17 | Giăng

Lu-ca 16:11

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi?

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn