VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 15 | Lu-ca 16 | Lu-ca 17 | Giăng

Lu-ca 16

16 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đức Giê-su cũng phán dạy các môn đệ: "Một người giàu kia có anh quản gia bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ. 2 Chủ gọi anh đến bảo: "Anh làm gì mà ta nghe báo cáo về anh như thế? Hãy khai trình sổ sách quản lý của anh, vì anh không còn được làm quản gia nữa!’ 3 Quản gia tự nhủ: "Chủ cách chức ta thì ta phải làm gì đây? Cuốc đất thì không nổi, ăn xin thì hổ nhục. 4 Ta biết ta phải làm gì để khi ta bị đuổi thì có người tiếp đón ta về nhà.’ 5 Quản gia bèn gọi tất cả con nợ của chủ đến. Anh hỏi người thứ nhất: "Ông nợ chủ tôi bao nhiêu?’ Đáp: 6 "Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Quản gia bảo: "Lấy tờ giấy nợ ngồi xuống đó viết ngay năm chục thùng!’ 7 Rồi anh hỏi người khác: "Còn ông nợ bao nhiêu?’ Đáp: "Một trăm giạ lúa.’ Quản gia bảo: "Lấy tờ giấy nợ viết tám chục!’ 8 Chủ bèn khen quản gia bất chính ấy đã hành động tinh khôn; vì con cái đời này xảo quyệt hơn con cái ánh sáng trong việc xử thế. 9 Ta bảo các con, hãy dùng của cải bất chính mà kết bạn để khi của ấy cạn đi, họ sẽ tiếp rước các con vào nhà vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất chính trong việc nhỏ cũng bất chính trong việc lớn. 11 Vậy, nếu các con không trung tín về của cải bất chính thì ai dám giao của cải thật cho các con? 12 Nếu các con không trung tín về của cải của người khác, thì ai dám giao cho các con của cải thuộc phần các con? 13 Không một đầy tớ nào có thể phục vụ hai chủ, vì sẽ ghét chủ này thương chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể phục vụ Đức Chúa Trời lẫn tiền tài." 14 Các người Pha-ri-si là những kẻ ham tiền nghe mọi lời ấy thì chê cười Ngài. 15 Chúa bảo họ: "Các người là những người làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng các người; vì điều người ta đề cao lại là ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. 16 Kinh Luật và Kinh Tiên Tri được truyền giảng đến đời Giăng. Từ ngày đó, Nước Đức Chúa Trời được truyền giảng và ai cũng cố sức chen lấn mà vào. 17 Nhưng trời đất qua đi còn dễ hơn là xóa bỏ một nét trong Kinh Luật. 18 "Ai ly dị vợ và cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Ai cưới đàn bà ly hôn cũng phạm tội ngoại tình. 19 "Có một người giàu kia thường ăn mặc gấm vóc lụa là, hằng ngày tiệc tùng xa xỉ. 20 Cũng có một người nghèo khổ tên La-xa-rơ nằm trước cổng nhà người giàu ấy, mình đầy ghẻ lở. 21 La-xa-rơ mơ ước được hưởng các mảnh vụn từ bàn người giàu rớt xuống, nhưng chỉ có chó đến liếm ghẻ trên người. 22 Người nghèo chết, các thiên sứ đem đặt vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết và được chôn cất. 23 Bị khổ hình nơi âm phủ, người giàu ngước mắt nhìn lên, thấy Áp-ra-ham ở đàng xa, có La-xa-rơ đang ở trong lòng. 24 Người giàu kêu xin: "Tổ phụ Áp-ra-ham ơi, xin thương xót con, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước, thấm mát lưỡi con, vì con bị đau đớn quá trong lửa này!’ 25 Nhưng Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ khi còn sống con đã hưởng những điều sung sướng; còn La-xa-rơ phải chịu những điều khổ cực; nhưng bây giờ La-xa-rơ được an ủi, còn con chịu đau đớn. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta và con, có một vực thẳm bao la, hai bên cách biệt hẳn, nên ai muốn từ đây qua đó, hoặc từ đó qua đây đều không được.’ 27 Người giàu van xin: "Tổ phụ ơi, thế thì xin tổ sai La-xa-rơ đến nhà cha con — 28 vì con còn năm anh em — để người làm chứng cho họ, kẻo họ cũng bị xuống nơi khổ hình này!’ 29 Nhưng Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Môi-se và các tiên tri của Chúa, hãy để chúng nghe lời họ!’ 30 Người giàu cố nài: "Tổ phụ ơi, không phải vậy đâu! Nhưng nếu có người chết sống lại đến nói thì họ mới ăn năn!’ 31 Áp ra-ham đáp: "Nếu chúng không chịu nghe Môi-se và các tiên tri của Chúa, thì dù có người chết sống lại cũng chẳng thuyết phục chúng được đâu!’"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn