VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 15 | Lu-ca 16 | Lu-ca 17 | Giăng

Lu-ca 16:17

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn