VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 15 | Lu-ca 16 | Lu-ca 17 | Giăng

Lu-ca 16:23

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người;

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn