VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 18 | Lu-ca 19 | Lu-ca 20 | Giăng

Lu-ca 19:10

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn