VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 23 | Lu-ca 24 | Giăng

Lu-ca 24:25

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói!

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn