VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 23 | Lu-ca 24 | Giăng

Lu-ca 24

24 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi còn mờ sáng, các bà ấy đem hương liệu đã chuẩn bị đến mộ Chúa. 2 Họ thấy tảng đá đã lăn khỏi cửa mộ, 3 và khi bước vào họ không tìm thấy thi thể Chúa Giê-su đâu cả. 4 Đang lúc bối rối, họ bỗng thấy hai người đàn ông xuất hiện, mặc áo sáng chói đứng bên họ, 5 nên họ khiếp sợ, cúi mặt xuống đất. Nhưng hai người ấy hỏi: "Sao các bà tìm người sống giữa vòng kẻ chết? 6 Ngài không còn ở đây, nhưng đã sống lại rồi! Hãy nhớ lại lời Ngài phán dặn các bà khi còn ở xứ Ga-li-lê: 7 "Con Người phải bị nộp vào tay bọn người tội ác, phải chịu đóng đinh trên thập tự giá và đến ngày thứ ba thì sống lại.’" 8 Họ nhớ lại lời Ngài đã phán. 9 Từ mộ ra về, họ báo tin này cho mười một sứ đồ và tất cả các môn đệ khác. 10 Các phụ nữ gồm có: Ma-ri Ma-đơ-len, Giô-a-na và Ma-ri mẹ của Gia-cơ và các phụ nữ khác. Họ thuật lại mọi việc ấy cho các sứ đồ. 11 Nhưng các sứ đồ cho các lời ấy là vô lý nên không tin. 12 Song Phê-rơ đứng dậy, chạy ra mộ, cúi nhìn vào bên trong, chỉ thấy tấm vải liệm mà thôi. Ông quay về, kinh ngạc về những việc đã xảy ra. 13 Cùng một ngày ấy, có hai môn đệ lên đường đến làng Em-ma-út, cách Giê-ru-sa-lem khoảng mười hai cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về mọi việc vừa xảy ra, 15 họ đang bàn luận, thì chính Đức Giê-su đến gần, cùng đi chung với họ. 16 Nhưng mắt họ bị che khuất, không nhận ra Ngài. 17 Ngài hỏi: "Các anh vừa đi vừa bàn luận chuyện gì vậy?" Họ đứng lại, sắc mặt buồn bã. 18 Một trong hai người — tên Cơ-lê-ô-ba — trả lời: "Chắc chỉ có mình ông là khách lạ ở Giê-ru-sa-lem không hay biết các việc xảy ra mấy ngày qua sao?" 19 Ngài hỏi: "Việc gì vậy?" Họ thưa: "Đó là việc xảy ra cho Đức Giê-su người Na-xa-rét, một nhà tiên tri từ lời nói đến hành động đều đầy quyền năng trước mặt Đức Chúa Trời và toàn dân, 20 thể nào các thượng tế và các nhà lãnh đạo dân ta đã giao nộp Ngài để xử tử và đóng đinh trên thập tự giá. 21 Chúng tôi từng hi vọng Ngài sẽ cứu dân Y-sơ-ra-ên. Dù sao, việc xảy ra đã ba ngày rồi! 22 Nhưng, có mấy phụ nữ trong vòng chúng tôi đã làm chúng tôi ngạc nhiên quá chừng. Lúc sáng sớm, họ viếng mộ, 23 song không thấy thi thể Ngài đâu cả, liền trở về báo tin và bảo họ thấy có thiên sứ hiện ra, quả quyết Ngài đang sống. 24 Có mấy người trong đám chúng tôi cũng đi viếng mộ, thấy mọi việc đúng như các bà đã nói, còn Ngài thì họ không thấy đâu cả!" 25 Ngài trách: "Các anh sao tối trí, và sao chậm tin mọi điều các nhà tiên tri đã nói! 26 Chẳng phải Chúa Cứu Thế cần chịu thương khó thể ấy mới bước vào vinh quang của Ngài sao?" 27 Rồi bắt đầu từ Môi-se và qua tất cả các tiên tri Ngài giải nghĩa những điều về Ngài trong cảThánh Kinh cho họ. 28 Đến gần làng Em-ma-út Ngài tỏ vẻ muốn đi xa hơn, 29 nhưng họ nài ép Ngài: "Xin hãy ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và gần tối rồi!" Vậy Ngài vào nhà ở lại với họ. 30 Khi đang ngồi ăn với họ, Ngài cầm bánh, chúc tạ rồi bẻ ra đưa cho họ. 31 Lúc ấy, mắt họ bừng mở, nhận ra Ngài, nhưng Ngài biến đi, không còn thấy nữa. 32 Họ bảo nhau: "Khi nãy đi đường, Thầy đã nói chuyện với chúng ta và giải thích Thánh Kinh, lòng chúng ta đã chẳng như thiêu như đốt sao?" 33 Ngay giờ ấy, họ đứng dậy, quay về Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ và các người khác đang tụ tập với nhau, 34 họ nói: "Chúa thật đã sống lại! Ngài đã hiện ra cho Si-môn!" 35 Rồi hai môn đệ thuật lại việc đã xảy ra dọc đường, và họ đã nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh. 36 Họ còn đang nói về các việc ấy, chính Đức Giê-su đã đứng giữa họ mà bảo: "Bình an cho các con!" 37 Nhưng họ kinh hãi và khiếp sợ vì tưởng mình thấy ma. 38 Chúa tiếp: "Tại sao các con hoảng hốt và lòng các con nghi ngờ như thế? 39 Hãy xem tay Ta và chân Ta, vì thật chính Ta đây! Hãy sờ Ta xem! Ma chẳng có xương có thịt như các con thấy Ta có đây!" 40 Chúa bảo xong, lại đưa tay chân cho họ xem. 41 Thấy họ vẫn chưa tin vì vừa vui mừng vừa kinh ngạc, Ngài hỏi: "Tại đây các con có gì ăn không?" 42 Họ đưa cho Ngài một miếng cá khô. 43 Ngài cầm lấy, ăn trước mặt họ, 44 rồi bảo: "Đây là những lời Ta đã nói với các con trong khi Ta còn ở với các con: "Tất cả những điều chép về Ta trong Kinh Luật Môi-se, các Kinh Tiên Tri và các Kinh Thánh Thi phải được ứng nghiệm. 45 Lúc ấy, Ngài mở trí cho họ hiểu Thánh Kinh, 46 và bảo: "Thánh Kinh đã ghi: "Chúa Cứu Thế phải chịu đau đớn đến ngày thứ ba phải sống lại từ cõi chết. 47 Hãy nhân danh Ngài truyền giảng cho tất cả các dân tộc ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem.’ 48 Các con là nhân chứng về các điều ấy. 49 Kìa, Ta ban cho các con điều Cha ta đã hứa; nhưng các con hãy đợi trong thành cho đến khi các con được mặc lấy quyền năng từ trời!" 50 Chúa dẫn các môn đệ đến làng Bê-tha-ni rồi đưa tay lên ban phước lành cho họ. 51 Đang khi ban phước, Ngài rời khỏi họ và được cất lên trời. 52 Họ thờ lạy Ngài, rồi quay về Giê-ru-sa-lem, lòng rất vui mừng. 53 Họ ở luôn trong đền thờ, tiếp tục ca ngợi Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn