VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 3 | Lu-ca 4 | Lu-ca 5 | Giăng

Lu-ca 4:4

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Đức Chúa Jêsus đáp: Có chép rằng: Loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn