VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 4 | Lu-ca 5 | Lu-ca 6 | Giăng

Lu-ca 5:38

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

38 Song rượu mới phải đổ vào bầu mới.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn