VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 4 | Lu-ca 5 | Lu-ca 6 | Giăng

Lu-ca 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Một lần nọ, Đức Giê-su đang đứng bên bờ hồ Ghê-nI-sa-rết, trong khi đoàn dân chen lấn quanh Ngài để nghe Lời Đức Chúa Trời, 2 Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, nhưng các ngư phủ đã rời thuyền đi giặt lưới. 3 Ngài lên một chiếc thuyền của Si-môn và bảo ông chèo ra khỏi bờ một chút. Ngài ngồi trên thuyền, và dạy dỗ dân chúng. 4 Dạy xong, Ngài bảo Si-môn: "Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới kéo một mẻ cá!" 5 Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng con đã nhọc nhằn suốt đêm mà không bắt được gì, nhưng theo lời Thầy, con sẽ bủa lưới!" 6 Họ thả lưới xuống, bắt được nhiều cá đến nỗi lưới sắp rách. 7 Vậy, họ ra dấu gọi bạn chài trên thuyền kia đến giúp. Các người kia đến chất cá đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm. 8 Thấy thế, Si-môn Phê-rơ quỳ xuống dưới chân Đức Giê-su mà thưa: "Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người tội lỗi!" 9 Vì ông và các bạn chài đều kinh hãi về mẻ lưới họ vừa kéo lên, 10 cả Gia-cơ và Giăng con Xê-bê-đê là đồng bạn của Phê-rơ cũng vậy. Đức Giê-su bèn bảo Si-môn: "Con đừng sợ, từ nay trở đi, con sẽ cứu vớt người" 11 Họ kéo thuyền lên bờ, rồi bỏ tất cả mà theo Ngài. 12 Khi Đức Giê-su vào một thành kia, Ngài gặp một người đàn ông bị phung đầy mình. Vừa thấy Ngài, anh sấp mặt xuống đất, van xin: "Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa sạch bệnh con!" 13 Ngài đưa tay sờ anh, bảo: "Được, hãy sạch đi!" Lập tức bệnh phung biến mất. 14 Ngài căn dặn anh đừng nói cho ai biết, nhưng hãy trình diện thầy tế lễ và dâng tế lễ về việc chữa sạch như Môi-se đã truyền, để làm bằng chứng cho họ. 15 Tuy nhiên, tin tức về Ngài lại càng được đồn rộng đến nỗi nhiều đoàn dân đông kéo đến nghe Ngài và để được Ngài chữa lành. 16 Nhưng Ngài lui vào những nơi thanh vắng mà cầu nguyện. 17 Một hôm, Đức Giê-su đang dạy dỗ, người Pha-ri-si và giáo sư kinh luật từ các làng mạc Ga-li-lê, Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều có mặt. Quyền năng của Chúa ở trong Ngài để chữa bệnh. 18 Và này, người ta khiêng một người bại liệt nằm trên chõng và tìm cách đem vào trong nhà để đặt trước mặt Ngài. 19 Nhưng vì đoàn dân đông đảo, không cách nào đem người bại vào được, nên họ leo lên mái, dỡ ngói, dòng người bại nằm trên chõng xuống giữa đám đông, ngay trước mặt Đức Giê-su. 20 Ngài thấy đức tin của họ, nên bảo: "Này con, tội lỗi con đã được tha rồi!" 21 Các chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si bắt đầu suy luận: "Người này là ai mà dám nói phạm thượng thế? Ngoài Đức Chúa Trời, còn ai có quyền tha tội." 22 Nhưng Đức Giê-su biết sự suy luận trong tâm trí họ nên hỏi: "Tại sao các người suy luận trong lòng như thế? 23 Bảo rằng: "Tội lỗi con đã được tha’ hoặc là: "Hãy đứng dậy mà đi?’ điều nào dễ hơn? 24 Nhưng để các người biết trên cõi đời này, Con Người có quyền tha tội." Ngài bảo người bại: "Ta bảo con, hãy đứng dậy, vác chõng đi về nhà!" 25 Lập tức, người bại đứng dậy trước mặt họ, vác chõng mình đi về nhà, tôn vinh Đức Chúa Trời. 26 Mọi người cũng đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời. Lòng họ đầy sợ hãi và nói: "Hôm nay, chúng ta đã thấy những việc diệu kỳ!" 27 Sau đó, Đức Giê-su đi ra, thấy một người thu thuế tên Lê-vi đang ngồi tại trạm thu thuế, Ngài bảo: "Hãy theo Ta!" 28 Ông đứng dậy, bỏ tất cả, đi theo Ngài. 29 Lê-vi dọn một tiệc lớn đãi Ngài tại nhà mình. Có một đám đông gồm nhiều người thu thuế và những người khác cùng dự tiệc. 30 Các người Pha-ri-si và các chuyên gia kinh luật phàn nàn với các môn đệ Ngài: "Tại sao các anh ăn uống với bọn thu thuế và kẻ tội lỗi?" 31 Đức Giê-su đáp: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau yếu mới cần. 32 Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi những người tội lỗi ăn năn." 33 Họ hỏi Ngài: "Các môn đệ Giăng cũng như các môn đệ người Pha-ri-si cũng thường kiêng ăn cầu nguyện, nhưng các môn đệ Thầy lại ăn uống như thường!" 34 Đức Giê-su đáp: "Các người có thể bắt các chàng phụ rể kiêng ăn khi chàng rể còn ở với họ không? 35 Khi nào chàng rể bị đem đi khỏi, lúc bấy giờ họ mới kiêng ăn." 36 Ngài cũng kể ngụ ngôn này cho họ nghe: "Không ai xé vải áo mới vá vào áo cũ. Làm như thế sẽ rách áo mới, mà miếng vải mới cũng không hợp với áo cũ. 37 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Như thế, rượu mới sẽ làm nứt bầu cũ, rượu chảy hết mà bầu cũ cũng hư luôn, 38 nhưng rượu mới phải đổ vào bầu mới. 39 Không ai đã uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người nói rằng: "Rượu cũ ngon hơn!’"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn