VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 4 | Lu-ca 5 | Lu-ca 6 | Giăng

Lu-ca 5:5-6

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. 6 Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn