VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 4 | Lu-ca 5 | Lu-ca 6 | Giăng

Lu-ca 5:6

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn