VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 6 | Lu-ca 7 | Lu-ca 8 | Giăng

Lu-ca 7:22

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Đoạn, Ngài đáp rằng: hãy về báo cho Giăng sự các ngươi đã thấy và đã nghe: kẻ đui được sáng, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, Tin Lành đã rao giảng cho kẻ nghèo.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn