VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 6 | Lu-ca 7 | Lu-ca 8 | Giăng

Lu-ca 7:42

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

42 Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn