VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 6 | Lu-ca 7 | Lu-ca 8 | Giăng

Lu-ca 7:48

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

48 Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng: Tội lỗi ngươi đã được tha rồi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn