VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 15 | Giăng 16 | Giăng 17 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 16:28

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Ta ra từ Cha mà đến thế gian; nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn