VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 15 | Giăng 16 | Giăng 17 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 16:9

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Về tội lỗi, vì họ không tin ta;

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn