VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 18 | Giăng 19 | Giăng 20 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 19:34

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

34 nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website