VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 18 | Giăng 19 | Giăng 20 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 19:34

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

34 nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn