VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 18 | Giăng 19 | Giăng 20 | Công Vụ

Giăng 19

19 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đoạn Phi-lát ra lệnh giải Đức Giê-su đi và sai đánh đòn Ngài. 2 Quân lính bện một mão gai đội lên đầu Ngài, khoác áo choàng màu đỏ sẫm cho Ngài; 3 rồi lần lượt tiến đến trước Ngài chế giễu: "Muôn tâu vua Do Thái." Họ cũng vả vào mặt Ngài. 4 Phi-lát bước ra ngoài một lần nữa, nói với đoàn dân: "Này ta sẽ đưa người ấy ra đây cho các người biết ta không tìm được lý do nào để tuyên án cả." 5 Thế là Đức Giê-su bị giải ra, đầu đội mão gai, mình khoác áo đỏ sẫm. Phi-lát bảo họ: "Kìa, người ấy đây." 6 Vừa khi các thượng tế và đám thuộc hạ thấy Ngài, họ la hét: "Đóng đinh hắn, đóng đinh hắn trên thập tự giá!" Phi-lát bảo: "Thế thì các người tự bắt người mà đóng đinh đi. Ta không thấy người nầy có tội gì cả." 7 Đám đông la ó: "Chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết, vì hắn tự cho mình là Con Đức Chúa Trời." 8 Phi-lát nghe như thế càng thêm sợ hãi. 9 Ông ta trở vào nội điện, hỏi Đức Giê-su: "Anh từ đâu đến?" Nhưng Đức Giê-su không trả lời. 10 Phi-lát nói với Ngài: "Anh không chịu nói với ta sao? Hãy nhớ là ta có quyền tha mạng hay đóng đinh anh." 11 Đức Giê-su trả lời: "Ông chỉ có quyền trên Ta khi Đức Chúa Trời ban cho ông quyền đó. Vì vậy người nộp Ta cho ông còn nặng tội hơn." 12 Từ đó, Phi-lát tìm cách tha Đức Giê-su, nhưng đám người Do Thái la hét: "Nếu thống đốc tha hắn thì thống đốc không phải là bạn của Sê-sa. Bất kỳ người nào xưng vương đều chống nghịch Sê-sa." 13 Khi Phi-lát nghe những lời nầy, ông đưa Đức Giê-su ra ngoài, và ngồi xử tại chỗ gọi là Thạch Sảnh (tiếng Do Thái Ga-ba-tha, nghĩa là lát đá). 14 Hôm ấy là ngày Chuẩn Bị của Lễ Vượt Qua, khoảng giữa trưa. Phi-lát nói với dân chúng: "Đây là Vua của các người." 15 Họ gào thét: "Giết hắn đi! Giết hắn đi! Đóng đinh hắn trên thập tự giá!" Phi-lát hỏi họ: "Các người muốn ta đóng đinh Vua của các người sao?" Các thượng tế trả lời: "Vua duy nhất của chúng tôi là Sê-sa." 16 Sau đó, Phi-lát giao Đức Giê-su cho họ đóng đinh. Họ liền giải Đức Giê-su đi. 17 Ngài đi ra, vác thập tự giá đi đến chỗ tên là Cái Sọ, tiếng Do Thái gọi là Gô-gô-tha. 18 Tại đó, họ đóng đinh Ngài. Họ cũng đóng đinh hai người khác hai bên, còn Đức Giê-su ở chính giữa. 19 Phi-lát cho viết một tấm bảng treo lên cây thập tự ghi rằng: "Giê-su, người Na-xa-rét, Vua dân Do Thái." 20 Nhiều người Do Thái đọc bảng nầy vì nơi Đức Giê-su bị đóng đinh gần thành phố. Bảng nầy được ghi bằng các thứ tiếng Do Thái, La Tinh và Hy Lạp. 21 Các thượng tế thưa cùng Phi-lát: "Xin đừng ghi’Vua dân Do Thái’ nhưng đổi lại’Người nầy nói: Ta là Vua Do Thái.’" 22 Phi-lát trả lời: "Điều ta đã viết rồi, cứ để vậy." 23 Toán lính đóng đinh Đức Giê-su xong, lấy áo Ngài chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Còn áo trong của Ngài, vì dệt nguyên tấm, không có đường may, nên họ bảo nhau: 24 "Đừng xé áo ra nhưng chúng ta hãy bắt thăm xem ai được." Như vậy để ứng nghiệm lời Thánh Kinh: "Chúng chia nhau áo xống tôi Và bắt thăm lấy áo trong của tôi." Bọn lính đã làm đúng những điều đó. 25 Mẹ của Đức Giê-su, dì Ngài, Ma-ri vợ của Cơ-lê-ô-ba, và Ma-ri Ma-đơ-len đứng gần thập tự giá của Chúa. 26 Đức Giê-su thấy mẹ Ngài và môn đệ Ngài yêu quí đứng đó thì thưa với mẹ: "Xin mẹ nhận người này làm con!" 27 Rồi Ngài bảo môn đệ ấy: "Đây là mẹ con!" Từ lúc ấy, môn đệ này rước bà về ở với mình. 28 Đức Giê-su biết mọi việc đã hoàn tất để ứng nghiệm Thánh Kinh thì bảo: "Ta khát." 29 Tại đó có một bình đầy giấm, nên người ta lấy một miếng bọt biển nhúng giấm, gắn vào đầu một cành bài hương đưa lên tận miệng Ngài. 30 Sau khi nếm giấm, Đức Giê-su thốt lên: "Xong rồi." Đoạn, Ngài gục đầu xuống, trút linh hồn. 31 Vì hôm đó nhằm ngày Chuẩn Bị của lễ Vượt Qua, các nhà lãnh đạo Do Thái không muốn xác chết còn trên thập tự giá trong ngày Sa-bát, và vì là ngày Sa-bát trọng đại, nên họ xin Phi-lát cho đánh giập ống chân những người bị đóng đinh để hạ xác xuống. 32 Quân lính đến đánh gãy ống chân người thứ nhất, rồi đến người kế đang cùng bị đóng đinh với Ngài. 33 Nhưng khi đến gần Đức Giê-su, thấy Ngài đã chết, nên họ không đánh gãy chân Ngài. 34 Nhưng một tên lính lấy giáo đâm vào hông Ngài, tức thì máu và nước trào ra. 35 Người chứng kiến việc này đã làm chứng. Lời chứng của người là đúng và người ấy biết mình nói sự thật để anh chị em cũng tin. 36 Những điều này hoàn thành để ứng nghiệm lời Thánh Kinh: "Không một cái xương nào của Người bị gãy." 37 Và một câu Thánh Kinh khác cũng chép: "Người ta sẽ nhìn xem Người họ đã đâm." 38 Sau đó Giô-sép, người làng A-ri-ma-thê, đến xin Phi-lát cho đem thi thể Đức Giê-su về (Giô-sép là một môn đệ của Đức Giê-su, nhưng theo Ngài cách thầm lén vì sợ nhà cầm quyền Do Thái). Phi-lát cho phép nên ông đến lấy thi thể Ngài. 39 Ni-cô-đem, người trước kia đã đến thăm Đức Giê-su ban đêm, cùng đi với Giô-sép, mang theo khoảng ba mươi bốn ký-lô nhựa thơm trộn với lô hội. 40 Hai người đưa thi thể Đức Giê-su về liệm bằng vải gai tẩm hương liệu theo tục lệ ướp xác của người Do Thái. 41 Tại khu vườn nơi Đức Giê-su bị đóng đinh, có một hang mộ mới chưa chôn cất ai. 42 Vì hôm ấy là ngày Chuẩn Bị của người Do Thái và ngôi mộ lại ở gần, nên họ mai táng Ngài tại đó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn