VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 1 | Giăng 2 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 1:35b

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

35 Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình;

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn