VietChristian
VietChristian
Ngày Thành Lập

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 19 | Giăng 20 | Giăng 21 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 20:21

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn