VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 19 | Giăng 20 | Giăng 21 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 20:29

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn