VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 20 | Giăng 21 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 21:11

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Si-môn Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy một trăm năm mươi ba con cá lớn lên bờ; và, dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn