VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 5 | Công-vụ các Sứ-đồ 6 | Công-vụ các Sứ-đồ 7 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 6:8

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Ê-tiên được đầy ơn và quyền làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn