VietChristian
VietChristian
svtk.net

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 15 | Rô-ma 16 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 16:13

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Hãy chào Ru-phu, người được chọn của Chúa, và chào mẹ người, cũng là mẹ tôi.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website