VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 1 | Rô-ma 2 | Rô-ma 3 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 2:6-6

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm:

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn