VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 6 | Rô-ma 7 | Rô-ma 8 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 7:15,17-18

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. 17 Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. 18 Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn;

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn