VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 1 | Ê-phê-sô 2 | Phi-líp

Ê-phê-sô 1:16

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn