VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Cô-lô-se | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5 | 2 Tê-sa-lô-ni-ca

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn