VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Cô-lô-se | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5 | 2 Tê-sa-lô-ni-ca

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn