VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Cô-lô-se | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5 | 2 Tê-sa-lô-ni-ca

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21-22

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. 22 Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn