VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Cô-lô-se | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5 | 2 Tê-sa-lô-ni-ca

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn