VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Tê-sa-lô-ni-ca | 1 Ti-mô-thê 2 | 1 Ti-mô-thê 3 | 1 Ti-mô-thê 4 | 2 Ti-mô-thê

1 Ti-mô-thê 3:1-3

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm. 2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. 3 Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã; lại đừng ham tiền bạc;

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn