VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Tê-sa-lô-ni-ca | 1 Ti-mô-thê 5 | 1 Ti-mô-thê 6 | 2 Ti-mô-thê

1 Ti-mô-thê 6:7

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn